Desimat

 

 

Desimat - Дезинфекциращ препарат за ръце
Препаратът е с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие като областта на приложение е: хигиенна дезинфекция на ръце.Предназначен за употреба в хранително-вкусовата промишленост,здравни и лечебни заведения. Опаковка: 0.5 л ;5 л.

 

 

 

 

 

Свържете се с нас
Моля свържете се с нас за допълнителна информация или въпрос.

Партньори

ITALDIBIPACK
SIATE S.r.l.
HOBA
COMIPACK S.r.l.
Campagnolo
Matco